โรงเรียนบาเจาะ ถนนพิพืธปาโจ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Bacho School 

สถานที่ติดต่อ : 

16 ถนน พิพิธปาโจ

ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ

จังหวัดนราธิวาส 96170

 

ช่องทางการติดต่อ :

โทรศัพท์ : 073-599312

มือถือ : 081-388-0000

Line ID : Bacho School

facebook : โรงเรียนบาเจาะ