โรงเรียนบาเจาะ ถนนพิพืธปาโจ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

 

 parents meeting

#กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง วันที่ 29 มิถุนายน 2567

👉นักเรียน ชั้น ม.ต้น ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น.

👉นักเรียน ชั้น ม.ปลาย ภาคบ่าย เวลา 13.30 -16.00 น.

#แล้วเจอกันนะค๊า